Newyddion

  • Amser post: Medi-20-2020

    Gyda gwella safonau byw pobl, mae bwyd cig wedi dod yn rhan bwysig o ddeiet pobl yn raddol. Yn ogystal â darparu rhywfaint o wres i'r corff dynol, mae hefyd yn darparu maetholion hanfodol ar gyfer twf a datblygiad dynol a chadw'n iach. 1. Functi ...Darllen mwy »

  • Amser post: Medi-20-2020

    Gall unrhyw fwyd anwyddonol gynnwys bacteria niweidiol, firysau, parasitiaid, gwenwynau a llygredd cemegol a chorfforol. O'i gymharu â ffrwythau a llysiau, mae cig amrwd yn fwy tebygol o gario parasitiaid a bacteria, yn enwedig i gario afiechydon milheintiol a pharasitig. Felly, yn ychwanegol at choosin ...Darllen mwy »

  • Amser post: Medi-20-2020

    Yn y diwydiant bwyd, gan gynnwys ffatri bwyd cig, ffatri laeth, ffatri ffrwythau a diod, prosesu ffrwythau a llysiau, prosesu tun, crwst, bragdy a phroses gynhyrchu bwyd gysylltiedig arall, glanhau a glanhau offer prosesu a phibellau, cynwysyddion, llinellau cydosod , oper ...Darllen mwy »